MENU
Členství v klubu Ceník členství

Ceník členství

Jednorázový poplatek podle kategorie členství

1. Časově neomezená členství

1.0. Osobní členství: 140.000 Kč

1.0.1. Příbuzný (manžel, manželka, bratr, sestra, dítě starší 18 let): 85.000 Kč

1.0.2. Rodina (tři osoby v přímém příbuzenském vztahu): 280.000 Kč

1.0.3. Senior (nad 60 let věku): 65.000 Kč

1.0.4. Právnická osoba: 1 člen: 170.000 Kč + 20% DPH

Osobní členství je doživotní, dědičné, převoditelné na základě písemné žádosti člena a souhlasu představenstva společnosti Plzeňský Golf Park , a.s. s touto žádostí. V případě vystoupení člena z klubu se jednorázový vstupní poplatek nevrací.

1.0.5. Řádné členství kategorie „PLAY“

V 5ti splátkách:

 • 1.  rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 2. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 3. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 4. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 5. rok: 45.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)

Po 5ti letech držitel řádného členství kategorie „PLAY“ platí pouze roční hrací a klubový poplatek.

Řádné členství kategorie „PLAY“ je neprodejné, nepřevoditelné; pouze dědičné. Práva člena jsou omezená – nemůže být volen do orgánů GGC a nemůže hlasovat na valných hromadách GGC. Při úhradě rozdílu mezi výší vstupního poplatku pro řádné členství kategorie „PLAY“ a „řádného“ členství je řádné členství kategorie „PLAY“ převedeno na „řádné“ členství.

2. Časově omezená členství

2.0. Junior I (15 - 18 let věku): 30.000 Kč

2.1. Junior II (12 - 14 let věku): 20.000 Kč

2.2. Dítě (do 11 let věku): 5.000 Kč

V případě všech kategorií časově omezeného členství platí pro zachování členství v GGC povinnost doplatit po dovršení věku příslušejícímu jiné kategorii členství částku rovnající se rozdílu výše jednorázového poplatku příslušejícímu nové kategorii členství v daném čase a původně uhrazené výše tohoto poplatku.

Úhradu jednorázového poplatku lze rozdělit na splátky s navýšením příslušné částky o 10 procent.

Členství Junior I. lze transformovat na řádné členství kategorie  „PLAY“ za doplatek 10.000 Kč při splnění níže uvedeného:

 •  Vstup dítěte do GKPD ve věku max. 15 let
 •  Aktivní HCP - min. 36
 •  Členství v GKPD domovské
 •  Úhrada vstupních poplatků kategorie JUNIOR I
 •  Uhrazeny všechny roční a klubové poplatky za předešlé roky
 •  Transformace ve věku 18 let nebo max. 26 let (studium - nutno dodat každý rok potvrzení o studiu)
 •  Nutno schválit předsedou předsednictva GGC po doporučení manažera Dětské akademie

Greensgate

© Greensgate 2019, Design by Beneš & Michl