MENU
Členství v klubu Ceník členství

Ceník členství

Jednorázové poplatky podle kategorie členství

1. Časově neomezená členství

1.0. Osobní členství: 140.000 Kč

1.0.1. Příbuzný (manžel, manželka, bratr, sestra, dítě starší 18 let): 85.000 Kč

1.0.2. Rodina (tři osoby v přímém příbuzenském vztahu): 280.000 Kč

1.0.3. Senior (nad 60 let věku): 65.000 Kč

1.0.4. Právnická osoba: 1 člen: 170.000 Kč + příslušná sazba DPH

Osobní členství je doživotní, dědičné, převoditelné na základě písemné žádosti člena a souhlasu představenstva společnosti Plzeňský Golf Park , a.s. s touto žádostí. V případě vystoupení člena z klubu se jednorázový vstupní poplatek nevrací.

1.0.5. Řádné členství kategorie „PLAY“

V 5 splátkách:

 • 1. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 2. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 3. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 4. rok: 30.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)
 • 5. rok: 45.000 Kč (částka obsahuje roční hrací i roční klubový poplatek)

1.0.6. Řádné členství kategorie „PLAY“ k 15. letému výročí Greensgate Golf Clubu

V 5 splátkách: 

 • rok 2020: 22.900,- Kč (částka obsahuje roční hrací poplatek)
 • rok 2021: 23.000,- Kč (částka obsahuje roční hrací poplatek)
 • rok 2022: dle aktuální výše ročního hracího poplatku
 • rok 2023: dle aktuální výše ročního hracího poplatku
 • rok 2024: dle aktuální výše ročního hracího poplatku

1.0.7. Řádné členství kategorie „PLAY“ BENEFIT

V 5 splátkách

 • ve stejné výši a pořadí jako u kategorie 1.0.5. Řádné členství kategorie „PLAY“

Po 5 letech držitel řádného členství kategorie „PLAY“ platí pouze roční hrací a klubový poplatek.

Řádná členství kategorie „PLAY“ jsou neprodejná, nepřevoditelná; pouze dědičná. Práva člena jsou omezena – nemůže být volen do orgánů GGC a nemůže hlasovat na valných hromadách GGC. Při úhradě rozdílu mezi výší vstupního poplatku pro řádné členství kategorie „PLAY“ a „řádného“ členství je řádné členství kategorie „PLAY“ převedeno na „řádné“ členství.

2. Časově omezená členství

2.0.1. Dítě do 10 let: jednorázový poplatek 5.000,- Kč

2.0.2. Mládežnické členství AKTIV od 11 do 26 let:  vstupní poplatek: 0,- Kč

2.0.2.1. Neomezené hrací časy.

2.0.3. Mládežnické členství RELAX od 11 do 26 let: vstupní poplatek: 0,- Kč

2.0.3.1. Hrací časy RELAX členství:

 • Pondělí – Pátek
  • duben + říjen od 8:00 do 10:00 a od 16:00
  • květen až září od 7:30 do 9:00 a od 17:00
 • Sobota, Neděle a svátky
  • od 15:00
 • v ostatních časech platí juniorské fee dle platného ceníku

Pro mládežnické členství AKTIV a RELAX platí: pokud proběhne úhrada ročních hracích poplatků pod dobu min. 10 let (tj. i pro nově začínající hráče v 16ti letech věku), dojde ve 26 letech transformace do plnohodnotného řádného člena (možno členství prodat, převést). Neuhradí-li hráč poplatek následující rok, členství automaticky zaniká.

Transformace do plnohodnotného řádného členství ve věku 26 let.

Úhradu jednorázového poplatku lze rozdělit na splátky s navýšením příslušné částky o 10 procent.

Greensgate

© Greensgate 2021, Design by Beneš & Michl