MENU
Členství v klubu Ceník členství

Ceník členství

Jednorázové poplatky podle kategorie členství

1. Časově neomezená členství

1.0. Osobní členství: 140.000 Kč

1.0.1. Příbuzný (manžel, manželka, bratr, sestra, dítě starší 18 let): 85.000 Kč

1.0.2. Rodina (tři osoby v přímém příbuzenském vztahu): 280.000 Kč

1.0.3. Senior (nad 60 let věku): 65.000 Kč

1.0.4. Právnická osoba: 1 člen: 170.000 Kč + příslušná sazba DPH

Osobní členství je doživotní, dědičné, převoditelné na základě písemné žádosti člena a souhlasu představenstva společnosti Plzeňský Golf Park , a.s. s touto žádostí. V případě vystoupení člena z klubu se jednorázový vstupní poplatek nevrací.

1.0.5. Řádné členství kategorie „PLAY“

V 5 splátkách:

1.0.6. Řádné členství kategorie „PLAY“ k 15. letému výročí Greensgate Golf Clubu

V 5 splátkách: 

1.0.7. Řádné členství kategorie „PLAY“ BENEFIT

V 5 splátkách

Po 5 letech držitel řádného členství kategorie „PLAY“ platí pouze roční hrací a klubový poplatek.

Řádná členství kategorie „PLAY“ jsou neprodejná, nepřevoditelná; pouze dědičná. Práva člena jsou omezena – nemůže být volen do orgánů GGC a nemůže hlasovat na valných hromadách GGC. Při úhradě rozdílu mezi výší vstupního poplatku pro řádné členství kategorie „PLAY“ a „řádného“ členství je řádné členství kategorie „PLAY“ převedeno na „řádné“ členství.

2. Časově omezená členství

2.0.1. Dítě do 10 let: jednorázový poplatek 5.000,- Kč

2.0.2. Mládežnické členství AKTIV od 11 do 26 let:  vstupní poplatek: 0,- Kč

2.0.2.1. Neomezené hrací časy.

2.0.3. Mládežnické členství RELAX od 11 do 26 let: vstupní poplatek: 0,- Kč

2.0.3.1. Hrací časy RELAX členství:

Pro mládežnické členství AKTIV a RELAX platí: pokud proběhne úhrada ročních hracích poplatků pod dobu min. 10 let (tj. i pro nově začínající hráče v 16ti letech věku), dojde ve 26 letech transformace do plnohodnotného řádného člena (možno členství prodat, převést). Neuhradí-li hráč poplatek následující rok, členství automaticky zaniká.

Transformace do plnohodnotného řádného členství ve věku 26 let.

Úhradu jednorázového poplatku lze rozdělit na splátky s navýšením příslušné částky o 10 procent.

Nastavení Cookies

© Greensgate 2024, Design by Beneš & Michl