MENU

Členství v klubu

Greensgate Golf Club patří ke klubům s dynamickým růstem počtu členů. Zásluhu na tom má pestrá nabídka kategorií členství, cenově příznivá hladina vstupních poplatků a ročních členských příspěvků, podpora golfu dětí a juniorů a v neposlední řadě i výjimečně přátelská atmosféra panující v klubu. Vedení Greensgate Golf Clubu vytváří všem členům co nejlepší podmínky k jejich sportovnímu růstu a bohatému klubovému životu.

Greensgate

© Greensgate 2019, Design by Beneš & Michl