MENU
Klubové turnaje a akce Mistrovství klubu ve hře na jamky

Mistrovství klubu ve hře na jamky

Ředitel turnaje:

Jan Hlaváček

Soutěžní výbor:

Jan Mergl, Petr Strýček, Martina Tvarůžková

Ceny:

vítězná trofej pro Mistra a Mistryni klubu

Podmínky účasti

členství v GGC, maximální HCP 54 k datu uzávěrky přihlášek pro muže i ženy

věk od 15 let

Přihlášky:

e-mailem: martina.tvaruzkova@greensgate.cz 

Uzávěrka přihlášek:

15. května 2019

 

pavouk mistrovství klubu ve hře na jamky bude zveřejněn

v recepci klubu a na www.greensgate.cz 2 dny po uzávěrce přihlášek 

Kategorie/odpaliště

A - muži HCP 0-54 / žlutá

 

B - ženy HCP 0-54 / červená

Rozlosování

Muži (pdf)

Ženy (pdf)
 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Mistrovství klubu ve hře na jamky se hraje jako celoroční soutěž od základního kola až po finále podle pavouku sestavovaného podle počtu přihlášených hráčů a hráček.

Nasazení hráčů a hráček do prvního kola pavouku bude stanoveno losem z přihlašovací listiny v okamžiku uzávěrky přihlášek.

Pozor změna – letošní Mistrovství Greensgate Golf Clubu ve hře na jamky je bez vyrovnání!

Navázání kontaktu / datum hry

Odpovědnost kontaktovat soupeře v pavouku má vždy hráč, který je uveden na druhém řádku pavouku.

Před dohodnutím termínu utkání do uzávěrky daného kola

Pokud se hráči nejsou schopni z jakýchkoliv důvodů dohodnout na termínu hry do uzávěrky daného kola, oba musí neprodleně ohlásit řediteli turnaje. V tomto případě soutěžní výbor má právo určit povinný termín jejich utkání před uzávěrkou daného kola.

Po dohodnutí termínu hry

Jestliže se jeden z hráčů není z nějakého důvodu schopen dostavit se na start dohodnutého utkání, oznámí  „walk over“ protihráči a řediteli turnaje. Oznámení „walk over“ učiněné nejpozději do 18:00 hod. předcházejícího dne umožní posunout termín utkání, není-li stanoven v den uzávěrky daného kola, je vítězství v utkání připsáno druhému hráči.  Dostaví-li se hráč na start dohodnutého utkání se zpožděním do 5 min., ztrácí jamku č.1. Dostaví-li se hráč na start dohodnutého utkání se zpožděním větším než 5 min., popř. nedostaví-li se vůbec, vítězství je připsáno přítomnému hráči. Není-li výsledek kteréhokoliv utkání nahlášen v recepci klubu do pondělí do 12 hod. po uzávěrce daného kola, vítěz utkání bude určen losem. 

Skóre a hlášení výsledku utkání

Není nutné vést záznam o počtu úderů na jamkách ve skóre kartě utkání. Utkání se počítá 1 up, all square, 1 down atd. Hra je ukončena, když jeden hráč má více jamek up, než zbývá ke hře v kole. Příklad: vede-li hráč A o 3 jamky (je 3 up) a zbývají-li už jen 2 jamky ke hře v kole, zapsaný výsledek utkání je 3/2. Není-li po odehrání 18 jamek utkání rozhodnuto (je all square), hráči musí pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho , až jeden z nich vyhraje jamku , tzn. systém sudden-death. Zápisu utkání je hráč, který v utkání zvítězil.

Pravidla

Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel hřiště v Greensgate Golf Club.

Při všech kolech mistrovství klubu ve hře na jamky není povoleno využívat buggy a jsou povoleny měřící přístroje. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění těchto propozic, aby byla zachována regulérnost soutěže. Soutěž se nehraje na úpravu hcp.

Greensgate

© Greensgate 2019, Design by Beneš & Michl