MENU
Klubové turnaje a akce Mistrovství klubu ve hře na jamky

Mistrovství klubu ve hře na jamky

Ředitel turnaje:

Jan Hlaváček

Soutěžní výbor:

Jan Mergl, Petr Strýček, Martina Tvarůžková

Ceny:

vítězná trofej pro Mistra a Mistryni klubu

Podmínky účasti

členství v GGC, maximální HCP 54 k datu uzávěrky přihlášek pro muže i ženy

věk od 15 let

Přihlášky:

e-mailem: martina.tvaruzkova@greensgate.cz 

Uzávěrka přihlášek:

15. května 2019

 

pavouk mistrovství klubu ve hře na jamky bude zveřejněn

v recepci klubu a na www.greensgate.cz 2 dny po uzávěrce přihlášek 

Kategorie/odpaliště

A - muži HCP 0-54 / žlutá

 

B - ženy HCP 0-54 / červená

Rozlosování

Muži (pdf)

Ženy (pdf)

 Průběžné výsledky k 22. červenci 2019

Muži >>> pdf

Ženy >>> pdf


TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Mistrovství klubu ve hře na jamky se hraje jako celoroční soutěž od základního kola až po finále podle pavouku sestavovaného podle počtu přihlášených hráčů a hráček.

Nasazení hráčů a hráček do prvního kola pavouku bude stanoveno losem z přihlašovací listiny v okamžiku uzávěrky přihlášek.

Pozor změna – letošní Mistrovství Greensgate Golf Clubu ve hře na jamky je bez vyrovnání!

Navázání kontaktu / datum hry

Odpovědnost kontaktovat soupeře v pavouku má vždy hráč, který je uveden na druhém řádku pavouku.

Před dohodnutím termínu utkání do uzávěrky daného kola

Pokud se hráči nejsou schopni z jakýchkoliv důvodů dohodnout na termínu hry do uzávěrky daného kola, oba musí neprodleně ohlásit řediteli turnaje. V tomto případě soutěžní výbor má právo určit povinný termín jejich utkání před uzávěrkou daného kola.

Po dohodnutí termínu hry

Jestliže se jeden z hráčů není z nějakého důvodu schopen dostavit se na start dohodnutého utkání, oznámí  „walk over“ protihráči a řediteli turnaje. Oznámení „walk over“ učiněné nejpozději do 18:00 hod. předcházejícího dne umožní posunout termín utkání, není-li stanoven v den uzávěrky daného kola, je vítězství v utkání připsáno druhému hráči.  Dostaví-li se hráč na start dohodnutého utkání se zpožděním do 5 min., ztrácí jamku č.1. Dostaví-li se hráč na start dohodnutého utkání se zpožděním větším než 5 min., popř. nedostaví-li se vůbec, vítězství je připsáno přítomnému hráči. Není-li výsledek kteréhokoliv utkání nahlášen v recepci klubu do pondělí do 12 hod. po uzávěrce daného kola, vítěz utkání bude určen losem. 

Skóre a hlášení výsledku utkání

Není nutné vést záznam o počtu úderů na jamkách ve skóre kartě utkání. Utkání se počítá 1 up, all square, 1 down atd. Hra je ukončena, když jeden hráč má více jamek up, než zbývá ke hře v kole. Příklad: vede-li hráč A o 3 jamky (je 3 up) a zbývají-li už jen 2 jamky ke hře v kole, zapsaný výsledek utkání je 3/2. Není-li po odehrání 18 jamek utkání rozhodnuto (je all square), hráči musí pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho , až jeden z nich vyhraje jamku , tzn. systém sudden-death. Zápisu utkání je hráč, který v utkání zvítězil.

Pravidla

Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF a místních pravidel hřiště v Greensgate Golf Club.

Při všech kolech mistrovství klubu ve hře na jamky není povoleno využívat buggy a jsou povoleny měřící přístroje. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění těchto propozic, aby byla zachována regulérnost soutěže. Soutěž se nehraje na úpravu hcp.

Greensgate

© Greensgate 2020, Design by Beneš & Michl